Lékařské centrum Malvazinky, Praha

Prováděné stavební práce spočívaly v rekonstrukci kancelářských prostor na plně funkční zdravotnické zařízení s nadstandardní péčí. Během výstavby byly vybudovány ordinace dermatologie, kardiologie, gynekologie, zubní, oční ambulance, ORL, interní ambulance a samozřejmě reprezentativní prostor recepce s klidovou zónou. Rekonstruovaná venkovní část budovy spočívala ve spolupráci s památkáři, v opravě historické fasády spolu s opravou vstupní brány. Celá tato investiční akce v objemu 15,5 mil. Kč byla realizována dvěma vedoucími pracovníky zhotovitele a v průměru 49 pracovníky realizačního týmu po dobu 105 dnů.

Objednatel: MEDITERRA s.r.o.
Pozice dodavatele: Generální dodavatel stavby
Doba plnění: 2/2013 - 5/2013
Cena díla: 10 000 000 až 50 000 000 Kč