Profil společnosti

Společnost STABIA s.r.o., založena roku 2010, je prosperující stavební firmou s širokým rozsahem realizovaných staveb po celé České republice. Tato firma sídlící v Karlovarském kraji si každoročně zachovává rostoucí tržní hodnotu, zároveň se již řadí mezi malé a střední stavební firmy.

Společnost STABIA s.r.o. zná své cíle. Jedním z nich je sestavení týmu, tedy kolektivu pracovníků, který se dokáže postavit k jakémukoliv problému. Vzhledem k tomu, že jednotlivci našeho týmu se podíleli na velkých projektech v různých prostředích stavebního průmyslu, můžeme prohlásit, že dnes již máme profesionální tým se zkušenostmi jak při realizaci, tak s chodem ve státní samosprávě. Zároveň si však uvědomujeme, že je nutné pro spokojenost našich investorů i našich dodavatelů tento tým stále udržovat v kondici. Dalším z našich cílů je realizace kvalitních děl, a to tak, aby se k nám investoři vždy rádi vraceli, popřípadě aby se nestyděli nás doporučovat dál.

Firma každoročně realizuje i projekty od zadavatelů veřejných zakázek. Díky těmto zakázkám se společnost prokazuje legislativní orientací v Zákoně o veřejných zakázkách a profesní orientací ve standardech České republiky a Evropské unie. Způsob řízení a controlling staveb dělá z firmy STABIA s.r.o. progresivní mladou firmu, která na základě uplynulých realizací nepřetržitě inovuje svůj systém vedení staveb.

Samozřejmostí jsou veškeré certifikace k provádění stavebních prací a stavebně montážní pojištění. Profesní odbornost vedoucích pracovníků dokládá členství v ČKAIT.