O.C. Pivovar Cheb

Pro obchodní řetězec, nově uváděný na český trh, byla společností STABIA vybudována v areálu O.C. Pivovar Cheb prodejní plocha o výměře 400 m². Celé realizaci předcházela náročná demolice starého objektu, který nevyhovoval požadavkům budoucího provozovatele. Tato demolice byla prováděna postupným bouráním jednotlivých částí budovy tak, aby nebyl přerušen provoz sousedních prodejen v areálu obchodního centra. Pro nově vzniklý komerční objekt jsme zvolili sendvičové betonové panely, které umožnily zrychlit dobu výstavby na pouhé 3 měsíce. Součástí realizace bylo komplexní řešení pro budoucí provoz prodejny. Tento fit-out byl společností STABIA vytvořen přesně podle specifikací provozovatele a dokončen, i přes velmi krátký termín realizace, včas. 

Objednatel: Projekční společnost obchodních center, v. o. s.
Pozice dodavatele: Generální dodavatel stavby
Doba plnění: 3/2015 - 5/2015
Cena díla: 0 až 10 000 000 Kč