Rozšíření stravovacího provozu GH PAWLIK

Objednatel: Aquaforum service s.r.o.
Pozice dodavatele: Generální dodavatel stavby
Doba plnění: 04/2020 - 12/2020
Cena díla: 10 000 000 až 50 000 000 Kč