Ekonomické ukazatele

Důkazem naší prosperity je rostoucí hodnota ročního obratu, jež se v roce 2018 blížila ke 110 mil. Kč. Progresivní vývoj ročního obratu je důkazem růstové fáze společnosti, která je doprovázena mimo jiné i rozšířením pracovního týmu a teritoriální působnosti.