Certifikáty

STABIA s.r.o. a její vedoucí pracovníci mají certifikaci a oprávnění k výstavbě pozemních staveb téměř ve všech jejích odvětvích. Jsme tedy schopni doložit odbornou způsobilost od zakládání staveb, pro které taktéž provádíme měření únosnosti podloží základových rýh, přes izolační a zateplovací systémy, ať už to jsou hydroizolační asfaltové izolace, nebo kontaktní zateplovací systémy, až po střešní systémy a jejich konstrukce.

ČKAIT: Odbornou způsobilost všech pracovníků rovněž dokládá jejich autorizace v daném oboru a tedy jejich členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

BOZP: Každoročně jsou také pracovníci preventivně proškolováni příslušným oblastním inspektorem BOZP, takže je běžnou stavební praxí při realizacích stavebních zakázek, kooperace s koordinátorem bezpečnosti práce na profesně vysoké úrovni.